DLE news

DataLife Engine v 14.2

DataLife Engine v 14.2

Byly připraveny a implementovány následující změny:

1. Přidána funkce zobrazení dat profilu uživatele pro autora příspěvku ve výstupních šablonách krátkých a úplných příspěvků (shortstory.tpl a fullstory.tpl). Protože tato funkce také vyžaduje další dotaz na databázi, lze ji povolit nebo zakázat v nastavení skriptu v sekci optimálního výkonu. Funkci lze proto v případě potřeby povolit nebo zakázat, aby se zlepšil výkon skriptu a snížilo se zatížení serveru. Pro vývoj takové funkce bylo přidáno více než třicet nových šablon šablon, které obsahují informace o profilu uživatele, včetně údajů o dalších polích. Kompletní seznam nových značek pro šablony:

{profile-link} – Zobrazí odkaz na profil autora příspěvku

{foto} – Zobrazí odkaz na avatar autora příspěvku

{fullname} – Zobrazí celé jméno autora příspěvku

[celé jméno] text [/fullname] – Zobrazí text vložený do značek, pokud je autorem celé jméno je uvedeno v profilu

[not-fullname] text [/not-fullname] - Zobrazuje text vložený do značek, pokud není v profilu uvedeno celé jméno autora

{land} - Zobrazuje zemi autora

[land] text [/land ] - Zobrazuje text vložený do značek, pokud je v profilu autora uvedena země

[not-land] text [/not-land] - Zobrazuje text vložený do značek, pokud v profilu autora není uvedena země

{signature}- Zobrazuje text podpisu autora 

[signature] text [/signature] - Zobrazuje text vložený do značek, pokud je v profilu autora uveden podpis

[not-signature] text [/not-signature] - Zobrazuje text vložený do značek, pokud podpis není zadaný v profilu autora

{user-info} - Zobrazí informace o autorovi příspěvku

[user-info] text [/user-info] - Zobrazí text vložený do značek, pokud jsou v profilu autora uvedeny informace o uživateli 

[not-user-info ] text [/not-user-info] – Zobrazí text vložený do tagů, pokud nejsou v profilu autora uvedeny informace o uživateli

[online] text [/online] – Zobrazí text vložený do tagů, pokud je autor příspěvku online

[offline ] text [/offline]- Zobrazuje text vložený do značek, pokud je autor příspěvku offline

{mail} - Zobrazuje e-mail uživatele

[pm] Text [/pm] - Zobrazuje odkaz s titulkem "Text" pro odeslání soukromé zprávy autorovi příspěvku

{group} - Zobrazuje skupinu uživatelů

{registration} - Zobrazuje datum registrace uživatele

{lastdate} - Zobrazuje datum poslední návštěvy uživatele

{group-icon} - Zobrazuje ikonu skupiny uživatelů

{time_limit} - Zobrazuje datum vypršení platnosti přístupu ke skupině pro dočasné skupiny

[time_limit] text [/time_limit ] – Zobrazuje text vložený do značek, pokud je uživatel členem dočasné skupiny

{comm-num} – Zobrazuje počet komentářů odeslaných uživatelem

{comments-url}- Zobrazuje odkaz na komentáře uživatele

[comm-num] text [/comm-num] - Zobrazuje text vložený do značek, pokud uživatel přidal komentáře na webu

[not-comm-num] text [/not-comm-num] Zobrazuje text vložený do tagů, pokud uživatel nenapsal komentáře na webu

{news} - Zobrazí odkazy na příspěvky uživatele

{rss} - Zobrazí odkaz na RSS zdroj uživatele

{news-num} - Zobrazí počet příspěvků uživatele

[news-num ] text [/news-num] – Zobrazuje text vložený do tagů, pokud uživatel zveřejnil příspěvky na webu

[not-news-num] text [/not-news-num] – Zobrazuje text vložený do tagů, pokud to uživatel neučinil 't publikovat příspěvky na webu

{all-pm} - Zobrazuje celkový počet soukromých zpráv uživatele

{favorite-count} - Zobrazuje celkový počet příspěvků přidaných do záložek uživatelem

[profile_xfvalue_X] - Zobrazuje hodnotu dalšího pole "X" z uživatelského profilu

[profile_xfgiven_X] text [/profile_xfgiven_X] - Zobrazuje text vložený do značek, pokud je uživatel profil má další pole "X"

[profile_xfnotgiven_X] text [/profile_xfnotgiven_X] - Zobrazí text vložený do značek, pokud uživatelský profil nemá žádné další pole "X"

[author-group=X] text [/author-group] - Zobrazí vložený text do tagů, pokud je autor příspěvku členem zadané "X" uživatelské skupiny. Názvy skupin lze oddělit čárkou, např. 1,2,3

[not-author-group=X] text [/not-author-group]- Zobrazuje text vložený do značek, pokud autor příspěvku není členem zadané skupiny uživatelů "X". Názvy skupin lze oddělit čárkou, např. 1,2,3

2. Pro šablony výstupu komentářů (comments.tpl) byla přidána podpora nových porovnávacích značek. Například text [if pole = "hodnota"] [/if] zobrazuje vložený text, pokud je hodnota pole rovna zadané hodnotě. Přijatelné názvy polí:

id – Jedinečné ID komentáře (číslice)

post_id – Jedinečné ID příspěvku (číslice)

user_id – Jedinečné ID komentáře, pokud je registrováno (číslo)

datum – Datum komentáře (může být „2020-09-01“ nebo „10. září 2020“ nebo „ příští čtvrtek" nebo "+1 den" nebo "příští čtvrtek" nebo formát Unix, pokud je použito rovnítko, datum příspěvku se zaokrouhlí nahoru na jednu minutu)

gast_name - Uživatelské jméno (text)

komentujícího gast_email - Е-mail komentátora (text)

ip - IP (text)

komentujícího is_register - Registrovaný nebo neregistrovaný uživatel (číslice 1 nebo 0)

hodnocení - Celkové hodnocení komentáře (číslo)

vote_num - Počet hlasů v komentáři's rating (číslice)

jméno- Uživatelské jméno komentujícího , pokud je registrovaný (textový)

e -mail - E-mail komentujícího , pokud je registrován (text)

news_num - Počet příspěvků komentujícího, pokud je registrován (číslo)

comm_num - Počet odeslaných komentářů, pokud je registrovaný (číslo)

user_group - Uživatelská skupina komentujícího , pokud je registrováno (číslice)

lastdate – datum poslední návštěvy komentátora (může být ve formátu „2020-09-01“ nebo „10. září 2020“ nebo „příští čtvrtek“ nebo „+1 den“ nebo „příští čtvrtek“ nebo Unixový formát, pokud použije se rovnítko, pak se datum odeslání zaokrouhlí nahoru na jednu minutu), pokud je registrováno

datum_reg- Datum registrace komentátora (může být ve formátu "2020-09-01" nebo "10. září 2020" nebo "příští čtvrtek" nebo "+1 den" nebo "příští čtvrtek" nebo ve formátu Unix, pokud je použito rovnítko, zveřejnit datum je zaokrouhleno na jednu minutu, pokud je registrován

podpis - Podpis komentujícího , pokud je registrován (text)

foto - Odkaz na avatar komentujícího, pokud je registrován (text) celé

jméno - Celé jméno komentujícího , pokud je registrován (text)

země - Země komentujícího , pokud je registrován (text)

xfield_x - Hodnota dodatečného pole příspěvku, kde x je název dalšího pole. Například xfield_test je hodnota dodatečného testu pole

3. Přidána podpora nového ukládání do mezipaměti prostřednictvím rámce mezipaměti Redis . Typ cache frameworku (File cashing, Memcache nebo Redis) lze vybrat v nastavení skriptu. Pokud váš server Redis vyžaduje přihlášení a heslo pro připojení nebo je chráněn heslem, lze zadat všechna potřebná autorizační data. Pro použití tohoto typu mezipaměti musí být na serveru nainstalován Redis server a plugin pro PHP interpret php-redis .

4. Mezipaměť Memcache byla upravena. Tyto změny byly provedeny, aby se předešlo možným problémům s automatickým vyplácením hotovosti u projektů s vysokým zatížením, protože v některých případech mohou být informace o klíčích uložených v mezipaměti smazány kvůli nedostatku mezipaměti pro jejich uložení. V důsledku toho může ukládání jiných dat do mezipaměti trvat déle než obvykle.

5. Pro porovnávací tagy [if pole = "value"] text [/if] byla přidána podpora jiných šablon. Například následující výraz: [if autor = "{profile-login}"]Zobrazeno autorem příspěvku[/if] zobrazuje zadaný text, pokud si příspěvek prohlíží jeho autor. To poskytuje více možností pro návrh šablony.

6. K přidávání a úpravám statických stránek v ovládacím panelu byla přidána funkce prohlížení, takže uživatel může stránku vidět hned po jejím přidání nebo úpravě.

7. Do tagu [mеdia=...] byla přidána podpora více než 200 nových služeb a stránek. Ve skutečnosti byla přidána podpora všech známých stránek a služeb využívajících oEmbed k výměně dat a přidávání obsahu do příspěvků.

8. Do šablony main.tpl byla přidána podpora nového tagu {cloudstag}, který zobrazuje klíčové slovo z cloudu tagů, pokud uživatel prohlíží kategorii webu s příspěvky s konkrétním klíčovým slovem z tag cloudu. Aktualizace může být užitečná pro webmastery, kteří chtějí vybrané klíčové slovo zobrazit někde jinde, například pomocí HTML tagů h1 atd.

9. Do výstupní šablony nabídky kategorií (categorymenu.tpl) byla přidána funkce pro zobrazení popisu kategorie v nabídce. Za tímto účelem byla přidána nová podpora tagů příspěvků: {description} – zobrazuje popis kategorie, [description] text [/description] – zobrazuje vložený text, pokud je zadán popis, a obrácené tagy: [not-description] text [/not-description ] - zobrazí vložený text, pokud není zadán popis.

10. Do výstupní šablony nabídky kategorií (categorymenu.tpl) byla přidána podpora nových značek: [not-parent] text [/not-parent] - zobrazuje vložený text, pokud kategorie není nadřazenou kategorií a nemá žádné podkategorie. Ve skutečnosti je tato značka obrácená značka pro[isparent] text [/isparent] tag.

11. Do výstupní šablony nabídky kategorií (categorymenu.tpl) byla přidána podpora nových značek: [is-children] text [/is-children] - zobrazuje vložený text, pokud má kategorie nadřazenou kategorii, a podpora obrácených značek: [not -children] text [/not-children] - zobrazí vložený text, pokud kategorie nemá nadřazenou kategorii.

12. Dodatečné pole typu "Switchbox 'Ano' nebo 'Ne'" vyplňované na místě bylo upraveno: místo vybrané HTML značky byl použit vstupní (checkbox) tag. To zajišťuje, že vyplňování polí na místě odpovídá vyplňování polí na ovládacím panelu.

13. Do dalších polí s aktivní vlastností "použít jako křížový odkaz" byla přidána podpora symbolu lomítka "/".

14. Pro přizpůsobený výstup komentářů {customcomments ....} byl přidán nový parametr newsid="1,3,5-15" pro zadání ID příspěvků pro výběr komentářů. Parametr může také obsahovat značky šablon z jiných šablon, například pokud celý příspěvek obsahuje značku {customcomments newsid="{news-id}" order="rating"} , zobrazí komentáře ze zadaného příspěvku seřazené podle hodnocení.

15. Pro přizpůsobený výstup komentářů {customcomments ....} byl přidán nový parametr newsidexclude="1,3,5-15" pro zadání ID příspěvků, které se mají vyloučit ze zobrazení komentářů. Například s tagem {customcomments newsidexclude="3-10"} se zobrazí všechny komentáře kromě příspěvků s ID 3-10.

16. Pro značku výstupu přizpůsobených příspěvků {custom ....} byl přidán nový parametr subcat="yes" . Parametr lze použít s volbami category="list" nebo categoryexclude="list" . Parametr udává, zda mají být zahrnuty i příspěvky z podkategorií. Parametr může nabývat jedné z následujících hodnot: subcat="yes" označuje, že budou vybrány všechny příspěvky z kategorie a jejích podkategorií, subcat="only" označuje, že budou vybrány pouze příspěvky z podkategorií a příspěvky z kategorie budou' t. Například web má pouze kategorie s ID 1, 2 a 3. 1 je kategorie, 2 a 3 jsou její podkategorie. Pokud {custom category="1" subcat="Pokud použijete značku, budou vybrány všechny příspěvky z kategorií 1, 2 a 3. Pokud je použit štítek {custom category="1" subcat="only"}, budou vybrány pouze příspěvky z kategorií 2 a 3. Díky tomu je proces zadávání parametrů dotazu flexibilnější, aniž by byly ve značce uvedeny všechny kategorie. Pokud jsou na ovládacím panelu přidány nové podkategorie, příspěvky se zobrazí automaticky bez nutnost upravovat šablony.

17. Klíčová slova z tag cloudu nyní mohou obsahovat symbol lomítka „/“.

18. Vzhledem k tomu, že Instagram je vlastněn Facebookem, pro vložení jejich obsahu na stránky je nutné mít na jejich službách registrovanou aplikaci pro výměnu dat, takže pokud do příspěvku přidáte obsah z Instagramu s tagem [mеdia=...], DLE jej vloží pomocí aplikace uvedené na nastavení skriptu pro autorizaci sociální sítě Facebook. V nastavení aplikace na Facebooku musí být povolen přístup k obsahu přes oEmbed. Poté bude k dispozici přidávání obsahu z Instagramu a Facebooku pomocí tagu [mеdia=...]. Další informace o přidávání přístupových práv k aplikaci Facebook naleznete v dokumentaci https://developers.facebook.com/docs/plugins/oembed

19. Přidána funkce do nastavení skriptu, která povoluje nebo zakazuje parametr NOREFERRER pro všechny externí odkazy v příspěvcích. Pokud je nastavení povoleno, všechny externí odkazy v příspěvcích budou označeny jako NOREFERRER, což prohlížeči neumožňuje sdílet s externími stránkami informace o tom, odkud uživatel přišel.

20. Přidána funkce do nastavení skriptu, která povoluje nebo zakazuje parametr NOREFERRER pro všechny externí odkazy v komentářích. Pokud je nastavení povoleno, všechny externí odkazy v komentářích jsou označeny jako NOREFERRER, což prohlížeči neumožňuje sdílet s externími stránkami informace o tom, odkud uživatel přišel.

21. Po načtení souborů .webm a .m3u8 budou tyto soubory automaticky zpracovány jako videosoubory a lze je přidat do příspěvku a automaticky přehrát na webu pomocí přehrávače videa.

22. Přidána podpora odesílání hlavičky "304 Not Modified" pro příspěvky, v případě získání požadavku na shodu z vyhledávačů. Pokud za dané období nedošlo k žádným změnám v příspěvku, DLE odešle pouze krátký odpovídající HTTP s kódem 304. To umožňuje snížit spotřebu šířky pásma na serveru a následně snížit zatížení serveru.

23. Přidány podrobnější informace o chybě pro soukromé zprávy, když dojde k chybě. Pokud například neoprávněný uživatel přejde do sekce soukromých zpráv, zobrazí se upozornění s výzvou k přihlášení nebo registraci, abyste mohli pokračovat. Pokud uživatel následuje odkaz z e-mailu s upozorněním na novou soukromou zprávu a chce si jej přečíst, ale není přihlášen, bude upozornění vyzváno k přihlášení, aby si mohl zprávu přečíst.

24. Pravidla webu lze nyní zobrazit ihned po úpravách prostřednictvím ovládacího panelu.

25. Knihovna jQuery byla aktualizována na nejnovější verzi 3.5.x , aby bylo možné používat jQuery 3 v nastavení skriptu na ovládacím panelu webu.

26. Přidána funkce pro vizuální editor Froala, která umožňuje vkládání různých objektů, jako jsou listy, seznamy obrázků a videí.

27. Přidána integrace hudebních widgetů Apple pro přehrávání hudby online pomocí značek iframe . Také přístupová práva HTML tagů iframe lze nyní spravovat pomocí atributu allow .

28. Do filtru slov přidána podpora nových symbolů : jednoduché uvozovky (') a ampersand (&). Nyní můžete zadat například Jeanne d'Arc nebo podobná slova.

29. Přidána podpora nastavení „Povolit" vyhledávačům indexovat odkazy zveřejněné v komentářích“ pro vizuální editory webu WYSIWYG. Dříve byla tato možnost dostupná pouze v případě, že byly v komentářích použity odkazy na editor BBCODES a BB.

30. U příspěvků generovaných pluginy bylo přidáno zobrazení platného zdrojového kódu, když byly použity tagy [cоde] ... [/cоde] . Bylo také přidáno zvýraznění zdrojového kódu a značek, aby byl text snadno čitelný.

31. Kvůli některým změnám v algoritmech YouTube začal protokol Oembed standardně generovat kód pro malá videa. [mеdia=...]logika tagů byla také změněna. Pokud nyní přidáte video YouTube, použije se nastavení videa DLE a výška videa DLE se vypočítá automaticky. To zajišťuje, že video bude mít správnou velikost ve srovnání s jinými videi zveřejněnými na webu pomocí přehrávače DLE.

32. Meta značky stránky, jako je záhlaví, popis, klíčová slova atd., mohou nyní obsahovat hranaté a kulaté závorky. Místo toho, aby byly smazány, jsou symboly převedeny na platný HTML kód, aby je prohlížeč správně zobrazil.

33. V logice zobrazení načtených obrázků byly provedeny změnypro příspěvky. Před aktualizací byly v seznamu zobrazeny a uloženy na server pouze obrázky načtené na server pomocí skriptu DLE. Nyní, pokud byl obrázek z nějakého důvodu zcela odstraněn ze seznamu bez skriptu DLE, bude nahrazen zástupným symbolem informujícím, že obrázek byl smazán ze serveru. Může být užitečné pro weby, kde uživatelé mohou přidat omezený počet obrázků na příspěvek, takže pokud obrázek chybí, lze jej odpojit od příspěvků a zachovat limit pro maximální počet obrázků.

34. Přehrávač videa DLE byl aktualizován na nejnovější dostupnou verzi. Bylo opraveno několik problémů s dostupností přehrávače videa na různých zařízeních a prohlížečích.

35. Odešle příchozí analyzátor kódu HTML byl aktualizován na nejnovější dostupnou verzi. Přidána podpora nových atributů parametrů HTML pro podporu HTML5.

36. Byly provedeny změny v citacích komentářů. Pokud uživatel cituje komentář se skrytým textem a má dostatečná přístupová práva k zobrazení skrytého textu, bude tento skrytý text zahrnut do jeho vlastního komentáře s citací, včetně značek skrytého textu. Pokud uživatel nemá dostatečná přístupová práva k zobrazení skrytého textu, bude tento skrytý text z jeho nabídky vyloučen. Dříve byl skrytý text vždy vyloučen z uvozovek, a to i v případech, kdy měl uživatel dostatečná přístupová práva k jeho zobrazení.

37. Přidána další kontrola možných chyb provedené správcem webu při změně přístupových práv skupin uživatelů na ovládacím panelu. Například předtím, než by správce mohl omylem udělit přístup ke všem kategoriím a zároveň omezit přístup k některým kategoriím. V důsledku toho některé funkce DataLife Engine nemusí fungovat správně.

38. Přidána podpora znaků "$" pro uživatelská jména a hesla databáze serveru MySQL.

39. Přidána podpora PHP 8.xx

40. Algoritmus generování kanonických odkazů byl upraven pro weby využívající protokoly HTTP i HTTPS. Pokud uživatel přistupuje na web přes HTTPS nebo je v nastavení zadáno „vždy používat HTTPS“, pak bude kanonický odkaz také vždy vygenerován pomocí protokolu HTTPS, bez ohledu na to, jaký preferovaný protokol byl pro web zadán v nastavení skriptu. I když nebyly zadány žádné preference.

41. Vylepšené generování meta-tag og:description prostřednictvím protokolu Open Graph pro zobrazení celého příspěvku. Nyní v případech, kdy se jedná o další pole, budou pro generování tagů použita pouze textová pole. Může to být jeden textový řetězec nebo několik textových řetězců. Všechny ostatní typy polí, jako jsou obrázky a soubory, budou z generování značek vyloučeny.

42. Opraven problém kde odkazy na příspěvky na ovládacím panelu a na mapě webu nefungovaly, pokud příspěvek patřil do kategorie, která byla zakázána v nastavení kategorií.

43. Opraven problém, kdy při navigaci přes ovládací panel nemusely být některé aktivní stránky správně zvýrazněny.

44. Opraven problém s některými náhledy soukromých zpráv, které se nemusí správně zobrazovat na ovládacím panelu skriptu.

45. Opraven problém, kdy v některých případech po úpravě statické stránky místo seznamu statických stránek byl uživatel přesměrován na seznam příspěvků.

46. Opraven problém se zrušením ignorování uživatelů a také smazáním propojených sociálních sítí pro uživatele Firefoxu.

47. Opraven problém s ikonami zpracování výstupních značek ve výstupních šablonách krátkých a úplných příspěvků, když byly pro kategorii použity jiné nestandardní (shortstory.tpl a fullstory.tpl) šablony souborů.

48. Opraven problém se značkami [if ..] ... [/if], které nefungovaly správně, pokud pole obsahuje velká písmena.

49. Opraven problém se značkami [if ..] ... [/if] nefungující správně, pokud pole obsahuje více odlišných hodnot (např. příspěvky s více kategoriemi) a kontrola byla provedena u záporné hodnoty s kombinovanou podmínkou . Například podmínka [if category != "1" AND category != "2"] ne 1 a ne 2[/if] nefungovala správně, pokud byl příspěvek publikován ve více než jedné kategorii.

50. Opraven problém se značkami [not-ios] ... [/not-ios] a [not-android] ... [/not-android] v případech, kdy na šabloně chyběly obrácené značky.

51. Opraven problém, kdy kategorie nebyly správně uloženy při importu příspěvků z RSS kanálů na web.

52. Opraven problém se selháním generování kanonického odkazu pro náhled příspěvku obsahující některá další pole, kde bylo povoleno CNC, ale uživatel použil odkaz se zakázaným CNC. Někdy se to stalo, když byla upravena nastavení webu a web byl indexován vyhledávači.

53. Dříve nalezené a hlášené problémy se skriptem byly opraveny.

Share This
news
Novinky
DataLife Engine v 14.1
news
Novinky
DataLife Engine v 14.3

Mohlo by Vás zajímat

icon

+420 720 255 339

V případě dotazů nám neváhejte zavolat.
podpora

Podpora 24/7

Vaše dotazy zodpovíme kdykoliv!
icon

info@dle.cz

Zaujali jsme Vás? Napište nám!
logo

Existuje známé rčení, že nic není originální, a to je do jisté míry pravda. Praxe designu – jako každá umělecká disciplína – je stará a designéři staví na inovacích těch, kteří přišli dříve.
My se snažíme stát na ramenou těch obrů. A fáze konceptu a nápadu v procesu navrhování je místem, kde dochází ke skutečně originálním kreativním jiskrám.

Kontaktní informace

Adresa
Nová Kolonie 1449/4, Praha 5, Stodůlky
Email
info@dle.cz

Sociální sítě